Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Επαναληπτική πρόσκληση για την υπηρεσία με τίτλο: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας»,  συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019

 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α678/06-08-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΥΩΣΩ1Ν-7ΥΔ και ΑΔΑΜ 19REQ005401003 2019-08-06 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

στ. Αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 (προσόντα τεχνικού ασφαλείας) της αριθ. 2/2019 Τεχνικής Μελέτης.

 

 Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Γεωργία Δεδεδήμου

                                           

 

Πρόσκληση

Τεχνική Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση