Τελευταία Νέα

Δήμος Σπάρτης - Γραφείο Δημότη

Ο Δήμος Σπάρτης, στην προσπάθειά του να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του δημότη στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει, θα λειτουργήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου 2012 το Γραφείο του Δημότη.

Ο δημότης, καλώντας τον πενταψήφιο αριθμό 15460 (αστική χρέωση), θα μπορεί να γνωστοποιεί και να υποβάλλει στο Γραφείο του Δημότη, οποιοδήποτε παράπονο, πρόβλημα ή αίτημα που χρειάζεται άμεση επίλυση. 

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που θα υποβάλλονται θα καταγράφονται και στην συνέχεια θα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση. Το Γραφείο του Δημότη θα παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης και επίλυσης των αιτημάτων και θα ενημερώνει ανάλογα και τον ενδιαφερόμενο δημότη.     

ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 61 - ΣΠΑΡΤΗ

08:00 - 14:00 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ