Τελευταία Νέα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.


Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης και συγκεκριμένα τεσσάρων (04) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), συνολικής διάρκειας 4 μηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας