Τελευταία Νέα

Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης

Από την «ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Αν. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και σε συνέχεια  των Δελτίων Τύπου της  «Κοινοπραξίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313 , μέχρι  και την  24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή.

Για το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου πατείστε εδώ

Για την Απόφαση της Παράτασης πατείστε εδώ.