Τελευταία Νέα

Προληπτικά Μέτρα ενόψει της Αντιπυρικής Περιόδου 2019

  • Καθαρισμός οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών, για την υποχρέωσή τους για αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, καθώς και για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ακίνητα, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’ 2012).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1.26 του Ν. 3852/2010 θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό επιβάλλοντας πρόστιμο πενήντα (50 )λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και υποβάλλοντας μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

  • Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 1/2008 Αγρονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691 Β’ 2008).

Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο, ο Δήμος δύναται να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και οχήματα (πυροσβεστικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ. χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 71/2016, ΑΔΑ: 7ΕΨΩ1Ν-Τ2Ξ).

Επιπρόσθετα μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου) παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να συνεκτιμούν τους κλιματολογικούς παράγοντες (πχ ύπαρξη ισχυρών ανέμων σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες) πριν προβούν σε ενέργειες καύσης κλαδιών και υπολειμμάτων κλαδεμάτων κλπ που συνηθίζεται αυτή την εποχή.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση ΟΛΩΝ, ώστε να συμβάλλουμε στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς και των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει στην περιοχή μας.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

                                                    

 

                                                   Από το Δήμο Σπάρτης