Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την Κοινότητα Αμυκλών

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο  ΧΑΛΑΖΙ της 25/07/2018 και 11/09/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ ΑΜΥΚΛΩΝ της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα  07/10/2019.

Τα πορίσματα έχουν σταλεί στην Τοπική Κοινότητα όπου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά  και όποιος διαφωνεί µε αυτά  μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Οι αιτήσεις επανεκτίμησης υποβάλλονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Τ.Κ. Αμυκλών,  Αναστασία Δρίβα (Ψυχικό , Σπάρτη, τηλ. 27310-27785  εσωτ. 3 ) έως 07/10/2019.

Μαζί με την αίτηση επανεκτίμησης καταβάλλονται από τον παραγωγό τα τέλη επανεκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.

 

   Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ  ΕΛ.Γ.Α.

   Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ

   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

   ΔΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ