Τελευταία Νέα

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη ΤΚ Μαγούλας

Προϋπολογισμός έτους 2019 (υπ'αρθ. 1/28-8-2019 απόφαση Οικονομικής- Διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος)