Τελευταία Νέα

Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία

Ο Δήμος  Σπάρτης έχοντας υπ΄όψιν :

  • τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 4257/2014 .

τις  διατάξεις της παρ. 3 το άρθρου  41 του ν. 4129/2013 «Έλεγχος επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων»

καλεί

τους  Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία που έχουν  την έδρα τους εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου  και επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από τον Δήμο  για το οικονομικό έτος 2019 να υποβάλουν σχετική αίτηση, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων (Ευαγγελιστρίας 85-87/3ος όροφος) , μέχρι και την  11η Νοεμβρίου 2019.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, η κατά το άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).(Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 149/2010)

- Προεχόντως πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές  καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 149/2010)

- Το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου, που παρέχει την επιχορήγηση.  (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 149/2010)

Διαδικασία –προϋποθέσεις-δικαιολογητικά:

Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση  πρέπει να υποβάλει  στον Δήμο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας:

Αίτηση , περιλαμβάνουσα  με σαφήνεια τις εκδηλώσεις για τις οποίες αιτείται αυτή την επιχορήγηση.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται  απαραιτήτως ,τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων που αφορά το αίτημα της επιχορήγησης.
  2. Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το οικονομικό έτος 2018
  3. Βεβαίωση υποβολής  στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Λακωνίας  απολογισμού του προηγούμενου οικ. Έτους, σύμφωνα με το άρθ.41 του ν.4129/2013  .
  4. Καταστατικό συνοδευόμενο με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
  5. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης .
  6. Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου (ΙΒΑΝ)

 

Αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , για την επιχορήγηση , ο επιχορηγούμενος φορέας  θα πρέπει να υποβάλλει:

  1. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της επιχορήγησης
  2. Γραμμάτιο είσπραξης

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε υπόδειγμα αίτησης για οικονομική Ενίσχυση φορέα για διεξαγωγή πολιτιστικών/αθλητικών εκδηλώσεων

Πληροφορίες: Στ.Αλεξανδράκη και  Χρ.Παπαδάκου

Τηλ.: 2731027216

Φαξ: 2731022203

                                                                      

 Ο Δήμαρχος

  α.α.

Γεωργία Δεδεδήμου  

Αντιδήμαρχος                          

Οικονομικών Θεμάτων

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.