Τελευταία Νέα

Πρόσκληση προς τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 455/2018 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και έκφραση γνώμης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Συζήτηση επί του προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης, έτους 2020.

 

  1. Συζήτηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Σπάρτης, έτους  

                                                                       

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.