Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έτους 2020

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο, για το μήνα Απρίλιο έτους 2020, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 06 Απριλίου 2020 έως και 10 Απριλίου 2020.

 

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση μη κωλύματος