Κάτοικοι

Κανονισμοί

Κανονισμοί Kαθαριότητας

Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σπάρτης

Αριθμός Απόφασης:    71/02-03-2016

 

Κανονισμοί Kαθαριότητας