Κάτοικοι

Κανονισμοί

Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης

Αριθμός Απόφασης:    263/20-06-2012

 

Κανονισμός δημοτικών κοιμητηρίων