δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 500 εκτυπωμένων προσκλήσεων με φάκελο για την Εορτή Οσίου Νίκωνος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο...

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΧΑΡΙΣΙΟ-ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ)», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 356.321,67 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός 

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυτά, δενδρύλλια και έτοιμο χλοοτάπητα για την υπηρεσία  πρασίνου του δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του 12 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  41,20 τ.μ.

Περίληψη διακήρυξης

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του 2 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  44 τ.μ.

Περίληψη διακήρυξης

 

 

Το  Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών διακηρύσσει ότι στις 24 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών του άρθρου 4 παράγραφος (β) του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ», προϋπολογισμού 109.051,91 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 135.000,00 €.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Επέκταση Ιατρείου τ.κ Αγ. Ιωάννη», προϋπολογισμού 4400,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και τη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63362.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυτοπαθολογικό υλικό, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους για την υπηρεσία  πρασίνου του δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.95/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΣ».

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο