δημος

Προς                     

Γορτυνιακό Σύνδεσμο Σπάρτης

                                                                                                        

ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήρια Επιστολή»                                                                                                                                      

Η παρούσα επιστολή, αποτελεί το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, για να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας, για την αξιέπαινη κίνηση αγάπης και προσφοράς που πραγματοποιήσατε προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, εν όψει των γιορτινών ημερών του Πάσχα.

Η ανιδιοτελής προσφορά σας για την κοινωνική ευημερία και τον εθελοντισμό, είναι δείκτης πολιτισμού, προάγει την κοινωνική εξέλιξη και συντελεί στην συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια για την γενναιόδωρη και άξια προς μίμηση πρωτοβουλία σας.

Σας ευχαριστούμε βαθύτατα και σας ευχόμαστε ολόψυχα

Καλή Ανάσταση.

 

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Χρηματοδότηση ύψους 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας& Ανάπτυξης

 

Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για  χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του.

Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Σπάρτης στις 10-5-2018, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. οικ. 12594/23-11-2017 Πρόσκλησης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων -Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις», της Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Ο Δήμος Σπάρτης ήδη από την έκδοση της πρόσκλησης προέβη σε συντονισμένες  ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης, η  οποία συντάχθηκε στα πλαίσια προγραμματικής συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και παρελήφθη στις 18-4-2018, την προετοιμασία του φακέλου χρηματοδότησης έργου, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης, και την έγκαιρη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβλήθηκε η αρ. πρωτ. 9013/10-5-2018 Αίτηση Χρηματοδότησης για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης», η οποία και αξιολογήθηκε θετικά.

Σκοπός του έργου είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Με τις επεμβάσεις που θα γίνουν προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με: α) ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, β) αντικατάσταση του πάνελ της στέγης με νέα θερμομονωτικά επαρκή, γ) αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, δ) προσθήκη θερμομόνωσης επί του κελύφους, ε) αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού - αερισμού - ζεστού νερού χρήσης, στ) αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής στάθμης και συστήματα αυτοματισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ με σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Ταυτόχρονα οι επεμβάσεις αφορούν και εργασίες για την εξυπηρέτηση αθλητών με κινητικά προβλήματα -ΑΜΕΑ αλλά και μικρή αναδιάταξη των κερκίδων των θεατών για την ασφαλή διαφυγή τους σε περίπτωση κινδύνου.

 

Η «γενναία» χρηματοδότηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Σπάρτης πρόκειται να επιφέρει απτά αποτελέσματα, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοσή του. Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει, πως η προγραμματισμένη και συστηματική αναζήτηση και αξιοποίηση «έξυπνων» χρηματοδοτικών εργαλείων, αντισταθμίζει την έλλειψη Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και συμβάλλει ουσιαστικά στην επέκταση των υποδομών, με έμφαση στην προκειμένη περίπτωση, στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού –κτηνιατρικού υλικού»,  συνολικού ποσού 4.999,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 5/2019  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 24 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 17:17

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 17:15

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019 σύμφωνα με την αρ. 4/2019 μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης   , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους  έως την   24 η  Απριλίου  2019, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

 

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 13:59

Γύρος της Σπάρτης 2019

Written by

Σας  γνωρίζουμε  ότι  την  Κυριακή  21 Απριλίου  2019 θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος δωρεάν αγώνας  δρόμου με την  επωνυμία "Γύρος της  Σπάρτης  2019"

Η  εκκίνηση θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Καρτελάκια συμμετοχής θα δίνονται την ημέρα του αγώνα από την γραμματεία στην κεντρική πλατεία Σπάρτης από τις 9:00π.μ. .
      

Ο  αγώνας  θα  έχει  διαδρομή:  Λυκούργου (ύψος κεντρικής πλατείας) – Ορθίας  Αρτέμιδος – Τριακοσίων – Λεωνίδου και Τερματισμό την οδό Λυκούργου (ύψος Κεντρικής Πλατείας).  

 

Σας περιμένουμε όλους εκεί !!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ο Δήμος Σπάρτης και το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, διένειμαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, 11 και 12 Απριλίου αντίστοιχα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, προϊόντα σίτισης σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Ειδικότερα, σε 298 ωφελούμενες οικογένειες διατέθηκαν:

 • Ρύζι: 1550 τεμάχια (500 γρ.).
 • Χυμός Νέκταρ: 626 τεμάχια (1 λίτρο).
 • Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι: 626 τεμάχια (1 λίτρο).
 • Γάλα εβαπορέ: 1550 τεμάχια (400 ml).
 • Ελαιόλαδο: 858 τεμάχια (1 λίτρο).
 • Ζυμαρικά: 1550 τεμάχια (500 γρ.).
 • Μοσχάρι: 2146 τεμάχια (500 γρ.)
 • Τοματοπολτός: 758 τεμάχια (410 γρ.)
 • Φακές ψιλές: 1550 τεμάχια (500 γρ.)
 • Φασόλια: 1550 τεμάχια (500 γρ.)
 • Χοιρινό:444 τεμάχια (500 γρ.)

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων, ενώ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής. Σημειώνεται, ότι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., οι οποίοι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους). H επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πρόκειται για μια συντονισμένη ενέργεια του Δήμου Σπάρτης, η οποία προστίθεται στον κρίκο μιας μακράς «αλυσίδας» προσφοράς, άξονας της οποίας είναι το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Η δημοτική αρχή με σεβασμό στις ανάγκες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την άμεση ανακούφισή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018