δημος

Αποφάσεις

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 14:14
Απόφαση 494-2019 Α.Δ.Σ. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ...
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 14:09
Απόφαση 495-2019 Α.Δ.Σ.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...