δημος

Αποφάσεις

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 14:49
Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 14:46
Κατ’εξαίρεση και κατεπείγουσα ανάθεση σε Δικηγόρο Σπάρτης, για υπεράσπιση των: 1) Ευάγγελου Βαλιώτη πρώην Δημάρχου Σπάρτης, ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και 2) Σταύρου Αργυρόπουλου πρώην εντεταλμένου Δημοτικού...