δημος

Αποφάσεις

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 15:03
Απόφαση 33/2019 Α.Ε.Π.Ζ. Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε....
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 15:02
Απόφαση 32/2019 Α.Ε.Π.Ζ. Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο...