δημος
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 20:16

Κλειστή η Λαϊκή Αγορά Σπάρτης

Written by

 

Το Σάββατο 21/03 δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά Σπάρτης, σύμφωνα με τα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού που ανακοίνωσε την
Παρασκευή (20/03) ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

 


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

 

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Μιχάλη Βακαλόπουλο και Θανάση Καρλαύτη επισκέφτηκε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Δήμου στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής και τροφίμων!

Επιχειρήσεις που τροφοδοτούν με ελιές, λάδι, γάλα, πορτοκάλια, χυμούς, κρέατα, παστά χοιρινά, και αλλαντικά, όλη την Πατρίδα μας!

Οι επιχειρήσεις που επισκέφθηκαν ήταν οι:

 1. ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κρέατα και αλλαντικά)
 2. ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (χοιρινά και παστά)
 3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ελιές, λάδι, πυρηνέλαιο)
 4. AΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ (διανομές τροφίμων)
 5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ (χυμοί και πορτοκάλια)
 6. ΦΑΡΜΑ ΣΚΑΦΙΔΑ (γάλα και κρέατα)
 7. ALEA LACONICA (ελιές και λάδι)

 

Οι λόγοι της επίσκεψης ήταν:

 1. Να δείξουν την εκτίμησή τους (αυτό που έγραφε ο Καβάφης: «τον έπαινο του δήμου και των σοφιστών»), στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους που κρατάνε όρθιες τις επιχειρήσεις αυτές, που συντηρούν πλήθος θέσεων εργασίας και τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την επικράτεια! Να δείξουν ότι νοιάζονται!
 2. Να επιβεβαιώσουν ότι η Δημοτική Αρχή της Σπάρτης ήταν και παραμένει δίπλα τους και,
 3. Να ακούσουν από αυτούς τι άλλο χρειάζονται από τον Δήμο και ποια μηνύματα θα ήθελαν να μεταφερθούν στη κεντρική Κυβέρνηση, δεδομένου ότι, καθώς η επέλαση του κορωνοϊού θα τραβήξει σε μάκρος, οι οικονομικές καταστροφές θα είναι ανυπολόγιστες (κλειστά μαγαζιά, αδυναμία του τραπεζικού συστήματος, ελαχιστοποίηση των συναλλαγών, δραστική μείωση της παραγωγής, κατάρρευση των εισοδημάτων από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, κλπ.)

 

Έγινε επίσης σύντομη αναφορά και στις δράσεις που είχε σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή για την Αγροτική (=και Οικονομική) Ανάπτυξη της Σπάρτης όπως:

 1. Τη δημιουργία «Συνδέσμου Αγροτικών Επιχειρήσεων Σπάρτης», ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις σε θέματα εξαγωγών, βελτίωσης των συστημάτων μάρκετινγκ, επικοινωνίας και πληροφορικής τους, των συστημάτων προμηθειών εφοδίων, διοργάνωση σεμιναρίων για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικότητας, αξιοποίηση των Προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ, βελτίωση του brand name & brand recognition, κλπ.
 2. Την επαφή με μεγάλες βιομηχανίες αυτοκινήτων, φορτηγών, αγροτικών εφοδίων, τράπεζες, κλπ., για να κάνουν ουσιαστικές εκπτώσεις στα Μέλη του Συνδέσμου..
 3. Την συνδιοργάνωση την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, με τον ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, της συνάντησης με Θέμα: «Το ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας- Health claim, δηλαδή το ελαιόλαδο ως βιολειτουργικό τρόφιμο».
 4. Την ενεργή στήριξη :

           4.1. Της “Γιορτής της Ελιάς και του Λαδιού” στη Σελασσία

          4.2. Της Αστικής Μη-Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Γιορτή Ελιάς και Λαδιού»

          4.3. Της Γιορτής του Κάστανου στην Άρνα

         4.4. Της Γιορτής του Τσίπουρου στο Γεωργίτσι

        4.5. Της πρωτοβουλίας lolivers.org

       4.6. Άλλων αξιόλογων πρωτοβουλιών

 1. Την διοργάνωση στις 26-28 Ιουνίου, σε συνεργασία με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ICC-The International Chamber of Commerce, Greece), της Spartagrotica, του μεγαλύτερου Συνεδρίου στην Ελλάδα για την Ανάδειξη της Αγροτικής Οικονομίας και των Προϊόντων της Λακωνικής Γης.
 2. Τη δημιουργία κάποιου σήματος του τύπου Made in Sparta 300/2500.
 3. Τη διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας παντοπωλείου τύπου της δεκαετίας 1950/60, που να διαθέτει όλα τα αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα που παράγονται στη Σπάρτη, όλων των παραγωγών!

 

(Σημείωση: Φυσικά ακολουθήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας : όλες οι συναντήσεις έγιναν στους υπαίθριους χώρους των μονάδων, κρατήθηκαν οι απαραίτητες αποστάσεις και φορέθηκαν  μάσκες και γάντια, εκτός από τα λίγα λεπτά των δηλώσεων.)

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.953,40 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιέχονται στην 1/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’  εφαρμογή των διατάξεων: α)  της  παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β)  της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο έως την Δευτέρα  23-03-2020  και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

 Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:

 

 1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

 • διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 • μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
 • νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

      Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.

 

 1. Φορολογική ενημερότητα

 

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα οφείλει να καταβάλει εισφορές).

 

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

 

       5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

 

Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

 

Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας των ειδών σε ευρώ, το ποσοστό  του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

   Ο Δήμαρχος 

Πέτρος Δούκας

Πρόσκληση

Μελέτη

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 14:57

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, δια περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν.  4635/2019 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την 24-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων:

α) της αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 915/Β΄/17-03-2020): «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και

β) της με αρ.πρωτ. 5/2020/18.03.2020 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή,

 

Ανακοινώνεται ότι:

 στη Λαϊκή Αγορά Σπάρτης

 • Ο τομέας πώλησης Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών προϊόντων δε θα λειτουργεί
 • Ο τομέας πώλησης Διατροφικών Προϊόντων/Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής θα λειτουργεί κανονικά.

 

 Για την προστασία των πωλητών και καταναλωτών, πρέπει

 

 α) Οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών να βρίσκονται σε απόσταση δύο (2) μέτρων. Ο ενδιάμεσος χώρος πρέπει να είναι κενός, ελεύθερος από αντικείμενα.

 β) Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

 γ) Όλοι οι πωλητές οφείλουν να τοποθετούν, σε εμφανές σημείο του πάγκου τους, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

 δ) Οι καταναλωτές να μη συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς, αλλά να διατηρούν απόσταση μεταξύ τους.

Κατά την προσέλευσή τους οι καταναλωτές παρακαλούνται για την τήρηση της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

 

 Ο Αντιδήμαρχος 

Αθανάσιος Καρλαύτης

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 12:13

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, δια περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν.  4635/2019 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την 20-03-2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 10:51

Δήμος Σπάρτης - Απολυμάνσεων συνέχεια...

Written by

Οι απολυμάνσεις συνεχίζονται στη Λαϊκή Αγορά, στα σχολεία, σε Παρόρι, Άγιο Ιωάννη, Συκαράκι, Καλογωνιά, Καλλονή, Αγριάνους, Τσίτζινα, Βασσαρά, Βρέσθενα, Μεγάλη Βρύση, Βαμβακού, Βαρβίτσα, Καρυές!

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή, 20/03/2020 από τις 9:00 το πρωί, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Γ. Δούκας μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θανάση Καρλαύτη, θα επισκεφθούν συνεταιρισμούς και κάποιες μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων και αγροτικών προϊόντων του Δήμου μας, οι οποίες τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη τη πατρίδα μας!

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά του κορωνοϊού.

Αν κάποιοι από τα ΜΜΕ θα ήθελαν να συνοδεύσουν τις επισκέψεις αυτές, πρέπει:

 1. να ενημερώσουν αμέσως το Γραφείο του κ. Δημάρχου στο τηλέφωνο 6907002503, και
 2. να έχουν προμηθευτεί δικές τους μάσκες και γάντια και να κρατάνε όλες τις αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζουν οι νέες διατάξεις.

Αν και οι επισκέψεις θα περιορισθούν στους υπαίθριους χώρους των μονάδων αυτών, τονίζουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σαν να κάναμε επίσκεψη σε κλειστό χώρο.

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Σήμερα, Τετάρτη 18/03/2020, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, συνάντηση του Δημάρχου Σπάρτης, κ. Πέτρου Δούκα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, για τη συζήτηση καίριων θεμάτων του Δήμου Σπάρτης, όπως:

 • η Ανάπλαση του Ευρώτα
 • η Ανάπλαση του Κέντρου της Σπάρτης,
 • τα Αντιπλημμυρικά Έργα στην ευρύτερη περιοχή του Μυστρά,
 • ο Εκσυγχρονισμός του Οδοφωτισμού της πόλης /LED,
 • η διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου και ο Εξοπλισμός του Ξενία,
 • η Ανέγερση Ειδικών Σχολείων σε οικόπεδο του Δήμου,
 • η Κατεδάφιση των Προκτισμάτων για την Ανάδειξη του Χώρου της λεγόμενης «Οικίας της Ευρώπης» (υπογραφή σύμβασης), και
 • η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την « Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης στο Δήμο Σπάρτης».

 

Με τη συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η δημιουργική συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Την Τρίτη 17/03/2020, στις 16:00, στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Σπάρτης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Σπάρτης, ύστερα από Πρόσκληση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Αθανάσιου Καρλαύτη με μοναδικό θέμα συζήτησης «Συντονισμός υπηρεσιών - Μέτρα πρόληψης, περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».


Στη σύσκεψη προέδρευσε ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας και παρόντες ήταν τα μέλη του Σ.Τ.Ο και συγκεκριμένα ο κ.Θ.Πλαστήρας, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σπάρτης, ο κ. Δ.Τσολομίτης,  Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, ο κ. Ι. Σταθόπουλος εκπρόσωπος του ΚΕΕΜ, ο κ. Α. Καρλαύτης Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κ.Π. Κυριακούλιας Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Δ.Κακούρος εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ο κ. Δ. Τσαπάρας Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου από τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας, Πρόνοιας και Καθαριότητας.


Στη σύσκεψη συζητήθηκε η προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των λοιπών φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται καθημερινά από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και συγκράτησης της διασποράς του κορωνοϊού. 


Όπως τονίστηκε, προέχει η ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών. Δεδομένου δε ότι σύμφωνα και με τις εντολές και Εγκυκλίους των αρμόδιων Κρατικών Αρχών, θα προσέρχεται στην εργασία του σχετικά πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Δήμου όσο και των υπολοίπων φορέων. 


Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικά μέσα και υποδομές, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι μέλημα όλων είναι η προστασία και εξυπηρέτηση του πολίτη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα, και δεσμεύτηκαν προσωπικά να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη προστασία των εργαζομένων και των συμπολιτών μας!

 

Σε αυτή τη προσπάθεια απαιτείται ο κάθε πολίτης να καταβάλλει προσωπική προσπάθεια και να επιδείξει το δικό του αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, ακολουθώντας πιστά όλες τις προσταγές της Πολιτείας!


Μένοντας στο σπίτι και εφαρμόζοντας τους κανόνες ατομικής υγιεινής, θα νικήσουμε τον κορωνοϊό πολύ πιο γρήγορα!

                                                                   

 

Για το Δήμο Σπάρτης

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θανάσης Καρλαύτης

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.