δημος

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου .

Πρόγραμμα

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Την οικογένεια Αργυράκη, δωρήτρια του οικοπέδου, όπου ο Δήμος κατασκευάζει Παιδική Χαρά στη Σελλασία, τίμησε την Κυριακή 28 Ιουλίου, ο Δήμος Σπάρτης και η Τοπική Κοινότητα Σελλασίας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην υπό ανέγερση Παιδική Χαρά, η κατασκευή της οποίας προέκυψε έπειτα από την ευγενική χειρονομία της κας Ιωάννας Αργυράκη να παραχωρήσει δωρεάν οικόπεδο, «επισφραγίζοντας» έτσι τους δεσμούς που συνδέουν την Οικογένειά της με τον τόπο καταγωγής του αείμνηστου συζύγου της Γεωργίου Αργυράκη.

Πρόκειται για μια σπουδαία προσφορά, σε μια έκταση συνολικού εμβαδού 632,20 τ.μ., η οποία θα υποδεχτεί πολύ σύντομα τους μικρούς μας φίλους και τις οικογένειές τους. Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση χορήγησης της δωρεάς, η Δημοτική Αρχή προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση πόρων. Ενέταξε το έργο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του «Πράσινου Ταμείου», από το οποίο αντλήθηκε χρηματοδότηση ύψους 141.150,40 €, σ’ ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 176.438,00 €. Ακολούθως, δρομολόγησε με ταχείς ρυθμούς την εκπόνηση μελέτης κατασκευής, τις εργασίες ανάθεσης, υλοποίησης και αποπεράτωσης του έργου. 

Η Παιδική Χαρά που θα λειτουργήσει άμεσα, κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές «Περί καθορισμού προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων» και συνιστά ένα χώρο αναψυχής, συνάθροισης και δημιουργικής διάθεσης ελεύθερου χρόνου. Είναι σχεδιασμένος ώστε να πληροί όλα τα κριτήρια ασφάλειας, με πρόβλεψη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης από ΑμΕΑ και εξοπλισμένος με σύγχρονα όργανα.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σπάρτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη γενναιόδωρη εισφορά της Οικογένειας, ενώ υπογράμμισε, πως ως ελάχιστη ένδειξη έμπρακτης αναγνώρισης και τιμής, ο Δήμος Σπάρτης έδωσε το όνομα του εκλιπόντος στην Παιδική Χαρά, αφού το πρόσωπό του είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη δημιουργία της, ενώ συμπλήρωσε: «Χρειαζόμαστε προσφορές κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, όπως της Οικογένειας Αργυράκη, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών».

Στην πρότυπη Παιδική Χαρά, όλα τα παιδιά θα απολαμβάνουν, μέσα σε περιβάλλον μέγιστης ασφάλειας το παιχνίδι τους και θα αξιοποιούν παραγωγικά το χρόνο τους. Ένα έργο- παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, που η Δημοτική Αρχή σχεδίασε με φροντίδα και θα παραδώσει με ιδιαίτερη χαρά προς τους κατοίκους της Σελλασίας.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας και την κινητή μονάδα Δήμου Σπάρτης»,  συνολικού ποσού 786,12 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 22/04/2019  μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού.  

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου δράσης του Δήμου Σπάρτης για τη συμμόρφωση των Λειτουργιών και Διαδικασιών του με βάση το νέο κανονισμό Ε/Ε2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα»,  συνολικού ποσού 24.781,40 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 5/2019  μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής, επικοινωνιών και διαφάνειας.  

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 15:03

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά είδος, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην αριθ. 111/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, για την ανάδειξη αναδόχου για  την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ » προϋπολογισμού  323.500,00   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Μελέτη

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΕΕΕΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια πλειοδοτική  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στη ΤΚ Μυστρά παραπλεύρως Μουσείου Φωτογραφικών Μηχανών    εμβαδού  2800 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 17) την 5η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00 έως 13:00.

 

Περίληψη διακήρυξης

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 11:30

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 15:07

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης