δημος

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου (κεντρική πλατεία Σπάρτης) την  27η  Αυγούστου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 15:42

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης, το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας»,  συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 05 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Πρωτογενές αίτημα - Τεχνική Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών  του τιμολογίου της αριθμ. 2017/063 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 64.300,00 €.

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4-09-2019 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Η/Μ  και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και  Η/Μ  ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
 7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 8. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
 9. Τιμολόγιο
 10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
 11. ΤΕΥΔ
 12. Τεχνικές Προδιαγραφές LED

 

Σας γνωρίζουμε ότι τo Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Β΄ Κοιμητηρίου Σπάρτης, που τιμάται επ’ ονόματι του Αγίου Ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού.

Το πρόγραμμα εορτής έχει ως εξής:

 • Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 23 Αυγούστου και ώρα 6:30 μ.μ. θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου.
 • Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της ιεράς εικόνας στο χώρο του κοιμητηρίου και τέλεση τρισάγιου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.
 • Στη λιτάνευση της εικόνας θα προπορεύεται η Φιλαρμονική του Δήμου Σπάρτης.

Το πρωί της εορτής, Σάββατο 24 Αυγούστου, θα τελεστεί θεία λειτουργία.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός οδών, τουαλετών και λοιπών χώρων εμποροπανήγυρης »,  συνολικού ποσού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 22 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 15:21

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης